SCHOONE LIGHTS

Ontwerper en fotograaf Gerard Schoone heeft in de afgelopen twintig jaar veel nieuwe verlichting bedacht op het snijvlak van kunst en design. Zijn werk wordt gekenmerkt door eenvoud, onder het motto: “Als ik het niet zelf kan maken dan is het te ingewikkeld”.
Een aantal jaren geleden ontstond de samenwerking met 3D-printer ontwerper Kees Kamper die een unieke 3D-print methode bedacht heeft, de zogenoemde ‘infill-only’ procedure. Deze manier van 3D-printen resulteert in een unieke, bijna textiele structuur van de lichtkap.

Kees en Gerard

In the past twenty years designer and photographer Gerard Schoone has devised a lot of new lamps at the intersection of art and design. His work is characterized by simplicity. His motto: “If I can’t make it myself, it’s too complicated.”
Some years ago, a collaboration was established with 3D printer designer Kees Kamper who came up with an unique 3D printing method, the so-called “infill-only” procedure. This method of 3D printing results in an unique, almost textile structure of the lamp shade.

Deze website is ontstaan als gevolg van de Covid-19 crisis.
2020 zou o.a. het jaar van Schoone Lights moeten worden. Maar beurzen als Rotterdam Design District zijn afgelast en winkels zijn nu uiterst voorzichtig als het om inkoop gaat.
Om toch een nieuw publiek te bereiken hebben we het roer omgegooid en vier virtuele showrooms in het leven geroepen. Het resultaat mag gezien worden en wij hopen dat u hieronder op een aangename manier nader kennis maakt met de unieke lampen van Schoone Lights.
(genummerde lampen zijn ‘aanklikbaar’ en ontsluiten detail- en verkoopinformatie)

This website was created as a result of the Covid-19 crisis.
2020 should, among other things, be the year of Schoone Lights. But fairs such as Rotterdam Design District have been canceled and shops are now extremely careful when it comes to purchasing.
In order to reach a new audience, we have changed course and created four virtual showrooms. The result looks great and we hope you will get acquainted in a pleasant way with the unique lamps of Schoone Lights.
(numbered lamps are ‘clickable’ and provide access to detail and sales information)

volgende/next post: Virtual Showroom
Wanneer de showrooms niet verschijnen, klik hier
If the showrooms do not load, click here

Schoone Lights Lampen zijn te koop bij Alosery Art & Design, Almere
Schoone Lights Lamps are available at Alosery Art & Design Almere The Netherlands

Meer informatie? BEL GERARD MAIL GERARD